Kontaktujte nás
Zavřít blok

Naše osvědčení a certifikáty

Autorizace ČKAIT:

Od roku 2007 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Certifikát PHI:

Počátkem roku 2012 jsem úspěšně složil zkoušku u Passivhaus Institutu v Darmstadtu a jsem certifikovaným projektantem pasivních domů.

Osvědčení CPD:

V roce 2010 jsem absolvoval kurs „Navrhování pasivních domů“ pořádaný centem pasivního domu.

« Galerie projektů Kontaktujte nás »